Chung cư Thăng Long Home Hưng Phú (tên thương mại là Fiato Premier) được chấp thuận đầu tư 15 tầng, trong khi quy hoạch 1/2000 khu vực này ở thời điểm đó chỉ cho phép cao tối đa 5 tầng.

Đây là trường hợp điển hình trong thực trạng quy hoạch chi tiết của nhiều dự án đầu tư xây dựng được chấp thuận chưa phù hợp với quy chuẩn và chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch xây dựng, được nêu trong Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 1/3/2019, của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Chỉ thị này cũng nêu rõ, thời gian qua, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập: Việc lập quy hoạch đô thị chưa đồng bộ; chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi; công tác điều chỉnh quy hoạch, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các đô thị lớn, tập trung đông dân cư còn tùy tiện, có xu hướng gia tăng dân số, tầng cao, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất, gây quá tải hạ tầng đô thị; công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện quy hoạch còn thiếu kiểm soát chặt chẽ, nhiều nơi còn thiếu chương trình và kế hoạch phát triển đô thị dẫn tới việc phát triển đô thị còn tùy tiện, chưa gắn phát triển đô thị với quy hoạch và kế hoạch; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch.

Nguyên nhân của các tồn tại, bất cập trên là: Quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, thống nhất; một số quy định không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm chưa gắn kết với kế hoạch thực hiện quy hoạch, dẫn tới việc đầu tư dàn trải; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị ở một số địa phương còn buông lỏng; xử lý vi phạm chưa nghiêm túc, chưa kịp thời.

Cũng theo Chỉ thị này, công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, của các cấp ủy đảng và của chính quyền địa phương các cấp.

Để tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; mở rộng phạm vi hành chính. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm.

Chung cư Fiato Premier thuộc dự án Thăng Long Home Hưng Phú được chào bán ra thị trường với tên thương mại là Dragon Sky View Thủ Đức

Trước đó, như Reatimes đã thông tin trong bài Ông Nguyễn Hữu Tín có ưu ái cho dự án xây vượt tầng ở Thủ Đức?, ngày 10/12/2015, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín ký Quyết định số 6743/QĐ-UBND, về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở Hưng Phú (tên thương mại là Thăng Long Home Hưng Phú), phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Dự án do Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư với quy mô gần 9,3ha.

Theo Quyết định chấp thuận đầu tư, dự án có 217 căn nhà thấp tầng và chung cư cao 15 tầng, với 383 căn hộ. Chỉ tiêu quy hoạch 15 tầng cũng được phê duyệt trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, số 5499/QĐ-UBND, do Chủ tịch quận Thủ Đức Trương Văn Thống ký ngày 29/9/2010.

Ngày 14/1/2021, dự án khu nhà ở cao tầng dự án Thăng Long Home Hưng Phú - Fiato Premier đã chính thức được khởi động

Tuy nhiên, đối chiếu với quy hoạch 1/2000 ở khu vực dự án Thăng Long Home Hưng Phú từ năm 2004 - 2016, khu vực quy hoạch chung cư thuộc dự án Thăng Long Home Hưng Phú chỉ được phê duyệt cao 5 tầng. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận đầu tư vượt tầng so với quy hoạch 1/2000 tại dự án này khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng đã có sự ưu ái đặc biệt của lãnh đạo quận Thủ Đức và UBND TP.HCM trước đây cho chủ đầu tư Hưng Phú Invest?